ველოსიპედის სერვისი

ველო სერვისი

ჯაჭვის გადაბმა

3-5ლ

კამერის აღდგენა

3ლ

"headset" - ის სერვისი                                                                                                                                              

10-20ლ

სამუხრუჭე დისკის გასწორება

5ლ

სატერფულის სერვისი

10-15ლ

სიჩქარეების რეგულირება

5-10ლ

ჯაჭვის კბილანების გაწმენდვა

10-15ლ

მუხრუჭის გამართვა

5-10ლ

მუხრუჭის ზეთის შეცვლა

10-15ლ

დისკის გადაწყობა

15-20ლ

მუხრიჭის "re-build"

15-20ლ

ბუდის სერვისი

10-15ლ

ჯაჭვის დაზეთვა

3ლ